Graffiti Street Art

Приключи конкурса на тема „МОЯТ ГРАФИТ – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН” под патронажа на МОНМ, министерството на здравеопазването и столична община.

Самите графити художници се разграничават от обикновените „драскачи”, които загрозяват обществени и жилищни сгради, църкви, училища, оставяйки просто подписа си.